Vogeltelling 2017 door Gerard van Haaff

In 2017 werd het stadsbos Nimmerdor voor de 3e keer geïnventariseerd. Nadat in 2014 de eerste integrale broedvogelinventarisatie was uitgevoerd en gepubliceerd (Het immergroen van Nimmerdor, aflevering 32 in de serie Natuur, Landschap en Milieu van Amersfoort) werd dit in 2016 opnieuw gedaan om te zien welke effecten de inmiddels uitgevoerde boswerkzaamheden hebben gehad op de vogelpopulatie. Inmiddels zijn deze resultaten gepubliceerd in rapport nr. 39 in bovengenoemde serie.

In 2017 werd er opnieuw geïnventariseerd om te onderzoeken in hoeverre de aanzienlijke terugval in broedparen van 2016 zich al dan niet zou herstellen.
Bijgaand verslag geeft de resultaten van deze laatste kartering uit 2017 weer. Per soort worden de bevindingen hier weergegeven en vergeleken met eerdere resultaten.

Gedurende 7 rondes werd de broedvogelstand opnieuw in kaart gebracht. Ronde 1 op 15 maart, 2 op 24 maart, 3 op 4 april, 4 op 16 april, 5 op 7 mei en ronde 6 op 22 mei en ronde 7 op 14 juni.

lees meer....

Vogeltelling 2016

Een groot deel van de vogelpopulatie in Nimmerdor is in de periode van 2015-2016 verdwenen, dan wel heeft zich naar andere locaties verplaatst. Het staat niet onomstotelijk vast dat de herinrichtingswerkzaamheden in dit ...

Lees meer ....
 

Oerbos gevonden in Den Treek

Tijdens een rondje joggen op landgoed Den Treek-Henschoten ontdekt Jos Bazelmans bij toeval een 13.000 jaar oud dennebos. ...

Lees meer ....
 

Nimmerdor – stap voor stap en zonder Roundup aangepakt

De afgelopen maanden is de werkgroep ‘In gesprek over Nimmerdor’ intensief in gesprek geweest over Nimmerdor, het beheer & onderhoud en de laanstructuur. Dat is gebeurd op uitnodiging van wethouder Tigelaar, nadat ...

Lees meer ....
 

Nieuw Beheerplan

Misschien heeft u in de krant gelezen dat de gemeente Amersfoort dit plan op 12 mei jl. heeft vastgesteld. Daarnaast is ook een Lanenherstelplan aangenomen. De Stichting Behoud Nimmerdor (SBN) is de afgelopen ...

Lees meer ....
 

Vogeltelling 2016

Een groot deel van de vogelpopulatie in Nimmerdor is in de periode van 2015-2016 verdwenen, dan wel ...
 

Oerbos gevonden in Den Treek

Tijdens een rondje joggen op landgoed Den Treek-Henschoten ontdekt Jos Bazelmans bij toeval een ...
 

Laatste foto's

Treek 01 Pink mushroom  dsc5021  dsc4065  dsc4741  dsc4056  dsc4096  mg 9232  mg 9335
Bekijk hier alle foto's