Vogeltelling 2017 door Gerard van Haaff

In 2017 werd het stadsbos Nimmerdor voor de 3e keer geïnventariseerd. Nadat in 2014 de eerste integrale broedvogelinventarisatie was uitgevoerd en gepubliceerd (Het immergroen van Nimmerdor, aflevering 32 in de serie Natuur, Landschap en Milieu van Amersfoort) werd dit in 2016 opnieuw gedaan om te zien welke effecten de inmiddels uitgevoerde boswerkzaamheden hebben gehad op de vogelpopulatie. Inmiddels zijn deze resultaten gepubliceerd in rapport nr. 39 in bovengenoemde serie.

In 2017 werd er opnieuw geïnventariseerd om te onderzoeken in hoeverre de aanzienlijke terugval in broedparen van 2016 zich al dan niet zou herstellen.
Bijgaand verslag geeft de resultaten van deze laatste kartering uit 2017 weer. Per soort worden de bevindingen hier weergegeven en vergeleken met eerdere resultaten.

Gedurende 7 rondes werd de broedvogelstand opnieuw in kaart gebracht. Ronde 1 op 15 maart, 2 op 24 maart, 3 op 4 april, 4 op 16 april, 5 op 7 mei en ronde 6 op 22 mei en ronde 7 op 14 juni.

lees meer....

 
   « Artikelen overzicht

Vogeltelling 2017 door Gerard van Haaff

In 2017 werd het stadsbos Nimmerdor voor de 3e keer geïnventariseerd. Nadat in 2014 de eerste ...
 

Vogeltelling 2016

Een groot deel van de vogelpopulatie in Nimmerdor is in de periode van 2015-2016 verdwenen, dan wel ...
 

Laatste foto's

17 16 15 14 13 12 11 10 9
Bekijk hier alle foto's